noamsark.org
…ותודה על הדגים!
דולפינים משתפים פעולה עם דייגים מדרום ברזיל כדי לדוג דגים יונת אשחר ונעם לויתן | גליליאו כמדי בוקר הדייגים של עיירת החוף לגונה בדרום ברזיל יוצאים אל הים ופורשים את רשתותיהם. במים העכורים של האוקיינ…