noamsark.org
טורפים נסתרים
צמחים טורפים לוכדים בעלי חיים כדי לנצל את החנקן בגופם. מחקר חדש מראה כי גם צמחים "רגילים" מסוגלים להרוג ולעכל חרקים בעזרת פטרייה השותפה לצייד נעם לויתן | גליליאו צמחים, כמו כל האורגניזמים…