no.alexanderrybaknews.com
Skummelt å møte Alexander- artikkel 14.09.18
– Men Alexander var ikke farlig, ikke i det hele tatt, han var bare snill!