no.alexanderrybaknews.com
Alexander som Andrea Bocelli. «One to One» show, episode 8
«Caruso» Engelsk oversettelse Rozalia M. Opptak og engelske undertitler Sonya L. Revisjon Marina R.