no.alexanderrybaknews.com
ALEXANDER RYBAK SOM LYUDMILA RYUMINA. “ONE TO ONE” SHOW, EPISODE 10
«Ah, Samara-gorodok!» | «Å, Samara-by!»