no.alexanderrybaknews.com
Alexander danser med Katrine Moholt, 29.06.2011.
Alexander og Kathrine Moholt danser swing i en pause i opptakene av «Allsang på Grensen» på TV2 i juni 2011, da Alexander var gjesteprogramleder. Funnet av Vero Nica og Mary Ann Hansso…