nlptrainers.co.il
מה זה NLP?
נל"פ NLP תהליך מורכב המייצר שינוי מה זה NLP ? נל"פ הוא מודל לתקשורת בין אישית ותוך אישית, שיטה לאבחון, טיפול וריפוי של האדם בסביבתו ובתוך עצמו. ראשי התיבות נל"פ הם ניתוב לשוני פיזיולוגי, המושאלים מראשי התיבות בשפה האנגלית של ארצות הברית, שם החלה להתפתח השיטה במאה הקודמת – Neuro Linguistic Programming. תפקיד המח ומערכת העצבים