nlptrainers.co.il
NLP לעסקים
NLP לעסקים – רעיון שמוכר! מכירים שיטת טיפול שמבטיחה לכם שינוי עסקי? שיטת NLP עושה זאת, וגם עומדת מאחורי ההבטחות שלה. כשאנו מבינים לעומק את שיטת נל"פ (ניתוב לשוני פיזיולוגי) ואת התרומה של NLP לעסקים, אנו מבינים את הרעיון שעומד בבסיס השיטה, והוא תכנות מחדש של תת המודע בהקשרים שונים של החיים. ולכן, הן בעיות בריאות ושינוי הרגלים, הן