nischhalpradhan.wordpress.com
The flight of freedom
उद्छन ति चरी वरिपरि, मनपरी उडू जस्तै लग्छ तिनी जस्तै सधैँ भरि मन मा प्रश्न उठ्छन अनगिन्ति नानाथरि दिन मै सपनी देख्छु हिजो आज आखाँ भरि उडू जस्तै लग्छ तिनी जस्तै सधैँ भरि उद्छन ति चरी वरिपरि, मनपरी &…