niravsays.wordpress.com
IMDb250 ~ La Dolce vita , Bicycle Thieves & The Diving Bell and the Butterfly
1] ટુ બિલવ્ડ બ્લોગ’બડ્ડીઝ . . . છેલ્લે અહીં બ્લોગ પર મુવીઝ વિષે મૌલિક લખ્યાને નવ-નવ મહિનાના વ્હાણા વીતી ચુક્યા છે અને આજે હવે જાણે એ પ્રસૂતિકાળ પૂરો થયો ને એક પોસ્ટ અવતર્યાની મોઘમ મોજ છે! 2] …