niravsays.wordpress.com
Oscar Nominated Animated Short Movies
હમણાં જ નાની – નાની ટચુકડી એનીમેટેડ શોર્ટ મુવીઝ હાથ લાગી અને લ્યો . . . તમારી સામે હાજર પણ છે . . . 10 થી 15 મિનીટ લાંબી [ અને તેમ છતાય ટૂંકી ! ] , ચાર અલગ અલગ નામાંકન પ્રાપ્ત ટચુકડીઓ :) સરવા…