nipponkiyoshi.com
Thày giáo nghiệp dư (p.1)
Tính ra Kiyoshi đi dạy cũng ngót nghét được hơn hai năm rồi :) Mặc dù là dạy part-time thôi những cũng đã có nhiều kỷ niệm đẹp và một số kinh nghiệm trong việc dạy. Tiếc là sắp tới, để dành thời gi…