nipponkiyoshi.com
Mạc phủ Tokugawa sụp đổ. Thiên hoàng trở lại nắm quyền.
Sau hơn 200 năm thái bình dưới sự trị vì của Tướng quân, Mạc phủ Tokugawa rốt cuộc cũng phải đầu hàng trước thời thế. Vào những năm cuối cùng của chế độ Mạc phủ, những nạn chết đói, các lãnh chúa b…