nipponkiyoshi.com
Kết quả thi tiếng Nhật tháng 12/2018
Hiện tại kết quả thi tháng 12/2018 dành cho những người thi ngoài nước Nhật đã có trên trang chủ của jlpt !!! Các bạn có thể xem tại đây: Mã số của lần thi này là 18B2080101-XXXXX Kết quả online sẽ…