nipponkiyoshi.com
Truyện kể Kanji số 10: Kokuji chữ Hán made-in-Japan
Ở Việt Nam chúng ta có “chữ nôm”. Chữ nôm được ông cha ta tạo thành bằng cách ghép các bộ chữ Hán với nhau một cách tự do, tùy theo nhu cầu sử dụng của người Việt. Chính vì thế mà chữ n…