nipponkiyoshi.com
Kết quả JLPT tháng 12/2017
Chờ đợi lâu dữ à! Nhân tiện, mong rằng sự may mắn của tuyển Việt Nam sẽ truyền sang cho chúng ta