nipponkiyoshi.com
“Tôi là mèo” – Chương 2 (part 6)
Người dịch: Reiko Hiệu đính: Kiyoshi (tiếp theo kỳ trước, cậu học trò Toufuu – khách đến thăm, vừa kể xong cho ông chủ vụ ăn món Tochimenbou) Cậu Toufuu uống hết chén trà, giờ đã nguội, với m…