nipponkiyoshi.com
Truyện kể Kanji số 8: Vì sao người Nhật dùng 3 bảng chữ cái
Chắc chắn đã có rất nhiều người khi bắt đầu học tiếng Nhật đều tự hỏi vì sao người Nhật lại phải dùng đến 3 bảng chữ cái (chữ mềm, chữ cứng và chữ Hán, đấy là chưa tính đến chữ romaji) mà không chọ…