nipponkiyoshi.com
Sốc văn hóa (P9): Hút thuốc
Nhật Bản là một trong những quốc gia có các quy định quản lí khá nghiêm ngặt với việc hút thuốc lá, và gần đây những quy định và kiểm soát này đang ngày càng tăng trên khắp quốc gia. Nếu như ở Việt…