nipponkiyoshi.com
Danh sách dự thi JLPT tháng 7/2015
Vậy là chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến kì thi JLPT tiếp theo rồi (sao mà nhanh thế :( ). Sau đây là số báo danh và danh sách phòng thi chính thức đã được đăng tải lên các website. Đã có kết quả th…