nipponkiyoshi.com
Nói chuyện theo kiểu Samurai
おはようでござる! Thời đại của Samurai đã qua từ lâu rồi, nhưng đối với người nước ngoài như chúng ta, samurai là một cái gì đó rất hấp dẫn và thú vị, đặc biệt là với các bạn nam. Từ kiếm, giáp, tuyệt kĩ,…