nipponkiyoshi.com
Wasei-Eigo : Tiếng Anh made-in-Japan (P2)
Ở kì trước chúng ta đã làm quen qua một số wasei-eigo phổ biến và hiểu được cách kết hợp cũng như ý nghĩa mà các từ này chứa đựng. Hôm nay sẽ là một số wasei-eigo còn thú vị hơn nhiều :)…