nipponkiyoshi.com
Thần đạo Shinto (P10): Thần đạo trong đời sống người Nhật
Giống như bao tôn giáo khác, Thần đạo cũng có mặt và là một nhân tố quan trọng trong những sự kiện quan trọng của đời một con người: sinh ra, trưởng thành, kết hôn và chết đi.…