nipponkiyoshi.com
“Tôi là mèo” – Natsume Souseki, Người dịch: Reiko
Tác phẩm: TÔI LÀ MÈO Tác giả: Natsume Sōseki Người dịch: Reiko (霊子) Nguồn: Bản dịch tiếng Anh của Aiko Ito và Graeme Wilson, NXB Tuttle Publishing Bản dịch Tiếng Việt hoàn toàn vì mục đích phi thư…