nipponkiyoshi.com
Những từ Katakana hại não
Tiếng Nhật có 3 bảng chữ cái chính thức, Hiragana,Katakana và Kanji (không kể Romaji). Romaji: chữ Nhật của người nghèo =)) ( lí do là vì nhiều người mới bắt đầu học tiếng nhật thường thích dùng ro…