nipponkiyoshi.com
Rèn luyện và nuôi dạy con cái ở Nhật Bản
Rèn luyện đóng vai trò quan trọng xuyên suốt quá trình phát triển của trẻ em .Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ thì các hình thức rèn luyện đơn giản là sức ép khiến chúng lớn lên. Một số bậc phụ huy…