ninaberggard.com
Parlamentariskt
Här följer motioner, interpellationer och ev. övriga större förslag lagda i Luleå kommunfullmäktige av Vänsterpartiet from 2010-11-01. Motionerna har samtliga, efter behandling/justering, antagits …