ninaberggard.com
Första majtal, valåret 2018
Kärleken kommer och kärleken går. Ingen kan tyda dess lagar, men dig vill jag följa i vinter och vår Och alla min levnadsdagar Kamrater, de här var den inledande strofen i Nils Ferlins dikt i Folkv…