ninaberggard.com
Låt Luleå verka för världsfred!
De små handlingarna är ibland kanske av de allra största slagen. Under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige anmäldes Vänsterpartiets senaste motion. med rubriken ”Motion angående medlems…