ninaberggard.com
Budgetfullmäktige anno 2016
Huvudanförande vid Budgetfullmäktige 2016-11-22 Fru ordförande etc Ni har ju alla haft möjligheten att läsa Vänsterpartiets budgetalternativ, så jag ska istället för att i detalj gå in i det, passa…