ninaberggard.com
Folkinitiativets ödestimma är slagen!
Huvudanförande vid kommunfullmäktige 21 november, Beslut angående folkomröstning framtidens skola … Fru ordförande etc… Vi kommer säkerligen att få en lång debatt. Där många argument fö…