nilume.net
ದಲಿತ-ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜಕಾರಣದ ‘ಭ್ರಮೆ’ ಮತ್ತು J.N ಮಂಡಲ್ ಎಂಬ ‘ವಾಸ್ತವ’- ಭಾಗ 2
– ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಲಿತ-ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜಕಾರಣದ ‘ಭ್ರಮೆ’ ಮತ್ತು J.N ಮಂಡಲ್ ಎಂಬ ‘ವಾಸ್ತವ’- ಭಾಗ 1 ದಲಿತ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಹೇಗೆ ದಲಿತರನ್ನುತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನ…