nilume.net
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ – ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತರ ಸ್ಮರಣೆ
ದಿನ – 21: ಲಾಲಾ ಹರದಯಾಳ್ – ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ‘ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯವೆಬ್ಬಿಸಲು ಸೈನಿಕರು. ವೇತನ – ಸಾವು ಬಹುಮಾನ – ಹುತಾತ್ಮತೆ ಪೆನ್ಷನ್ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ – ಭಾರತ’ ಹೀಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಹ…