nilume.net
ಬರ್ರು, ನಙಉಂ ನಿಙಉಂ ಒನ್ನಾವ….
ಬ್ಯಾರಿಙ ತುಳುನಾ’ಡ್ನ್ತ್ ಮುನ್ನೋಲು ಬಿಲ್ಚೋ ಇನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಾಂಟ್ ಮುಟ್ಟತ್ತೋ ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಲು ಜೀವಿಚ್ಚೋಂಟು ಉಲ್ಲೋ ಉಸ್ಲಿಮ್ ಜನಾಂಗ. ಆನ್ಙ ಆನ್ಙಲದೇ ಆಯ ವಿ…