nilsharnesk.com
Vem är Nils Harnesk?
Jag har nu efter många om och men slutligen tagit mig för att kort beskriva vem jag är samt vilka erfarenheter, visioner och ambitioner jag har som politiker, detta efter att många frågat om detta.…