nilsharnesk.com
Vårtal Valborg 2019
Detta är det vårtal som jag höll under firandet av Valborg på Skurholmsberget 2019. Det är nog många av oss som är här idag som har sålt majblommor. Visste ni att Majblomman började med en vilja at…