nilsharnesk.com
Satsningar i norra kommundelen
Ända sedan barn- och utbildningsförvaltningen kom med sitt förslag på hur de ska hantera sina kostnadssänkningar har kritiken mot landsbygdspolitiken varit generell. Två byaskolor berörs av förslag…