nilsharnesk.com
Vad är alternativet?
För en kommun finns i huvudsak tre sätt att på egen hand skapa utrymme i ekonomin. Höja kommunalskatten, öka befolkningen och därmed skatteunderlaget och/eller sänka kostnaderna inom de kommunala v…