nilsharnesk.com
Vi prioriterar, vi väljer välfärden
Det här är en längre version av den ledarkrönika som jag skrev i NSD. För en kommun finns i huvudsak tre sätt att på egen hand skapa utrymme i ekonomin. Höja kommunalskatten, öka befolkningen och d…