nilsharnesk.com
Lär av historien, välj demokratin
Kommer ni ihåg när Moderaterna försökte skriva om historien? I det idéprogram partiet presenterade 2011 försökte de bland annat påstå att de varit pådrivande för införandet av rösträtten, emot apar…