nilsharnesk.com
Åkessons anhang hatar Sverige
Det svenska folket går till val den 9:e september. Trots att svensk ekonomi går på högvarv, arbetslösheten sjunker, resurserna till välfärden ökar, statliga investeringar och jobb sprids till hela …