nilsharnesk.com
En tävling mot botten
Populism kännetecknas av enkla förklaringar på svåra problem. I vissa fall kan den ta sig rasistiska uttryck, som Sverigedemokraterna när de hävdar att vi löser alla samhällsproblem bara vi blir me…