nilsharnesk.com
Bildning för framtiden
Bildning har alltid varit centralt i arbetarrörelsen. När ABF grundades stod merparten av Sveriges befolkning utan rösträtt, utan de rättigheter vi idag tar för självklara och utan kunskap att förä…