nilsharnesk.com
Jan Bergsten bör be om ursäkt
Tanken om ett konstmuseum i Kiruna har funnits ända sedan 1902. Hjalmar Lundbohm hade då planer på att låta arkitekten Gustaf Wickman, samme arkitekt som skapade Kiruna kyrka, rita ett konstmuseum.…