nilsharnesk.com
Om demokrati och framtidens skola
Vi lever i en representativ demokrati. Vi som medborgare kan i huvudsak påverka politikens inriktning genom allmänna val. Genom vilka partier vi röstar på och vilka personer vi kryssar fram kan vi …