nilsharnesk.com
Lönesänkarna
Först var det kvinnorna. Sen var det ungdomarna. Nu är det invandrarna. Alla har varit ursäkter för högerns och Svenskt näringslivs kampanjer för att sänka lönerna i Sverige. Man har använt och anv…