nilsharnesk.com
Globala demokratiavtalen kan avgöras i år
I år ska fyra internationella demokratiavtal förhandlas, med det gemensamma att de alla ska förstärka och underlätta utvecklingen mot ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle. I avtalen ingår bl.a…