nilsharnesk.com
Staten måste ta ansvar för den regionala kulturen
Detta inlägg publicerades ursprungligen i Norrbottens-Kuriren (24/11). Texten är däremot uppdaterad och något förlängd. I ett samlat uttalande (13/11) skriver länsteatrarna att den statliga modelle…