nilsharnesk.com
Gruvlobbyn når nya bottennivåer
Att Luleå Tekniska Universitet (LTU) och gruvnäringen har en allt djupare och närmare relation är uppenbart. Tyvärr blir det pinsamt uppenbart ibland. I augusti förra året skrev Magnus Ericsson och…