nilsharnesk.com
”En stad utan historia – en stad utan framtid”
Det uttrycket myntades av lulekonstnären Mats Risberg när striden gick som hårdast om rivningarna i Luleå stad. Året var 1979 och kulmen på flera års debatt och opinion om kommunens rivningar. Deba…